Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
51

I C 226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie należności związanych z najmem lokalu mieszkalnego; solidarna odpowiedzialność osób wspólnie zamieszkujących z najemcą; zastrzeżenie solidarnej odpowiedzialności wynikającej z nakazu zapłaty
Sygn. akt I C 226/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Adriana Buławska Protokolant: st. sekr. sąd. Kamila Jakimczuk po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko: E. K. , J. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego E. K. na rzecz powódki (...) Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 12.382,48 (
Czytaj więcej»

I C 391/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasiedzenie służebności przesyłu w złej wierze, roszczenia właściciela nieruchomości zajętej w części przez przedsiębiorstwo energetyczne (linie niskiego i średniego napięcia)
Sygnatura akt I C 391/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 13 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Kamila Powroźnik Protokolant : sekr. sąd. Łukasz Kusior po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27sierpnia 2015 r., 28września 2016 r., 16 listopada 2016 r., 30 listopada 2016 r. oraz 13 stycznia 2017 r. w Ż. sprawy z powództwa : K. B. i M. B. przeciwko : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 3
Czytaj więcej»

II K 319/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 319/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 r. Sąd Rejonowy w ŻaganiuWydział II Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Kamila Powroźnik Protokolant : st. sekr. sąd. Dorota Trzeciak przy udziale Prokuratora: Zbigniewa Chwastyka z Prokuratury Rejonowej w Żaganiu po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 r. w Żaganiu sprawy: K. K. (1) , syna J. i J. z domu K. , urodzonego (...) w S. , oskarżonego o to, że: w dniu 30 sierpnia 2014 roku w miejscowości D. woj
Czytaj więcej»

III RC 14/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: aktywność dowodowa strony powodowej nie doprowadziła do wykazania, iż powód utracił możliwość alimentowania syna
Sygnatura akt III RC 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 15 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Marta Banach po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) przeciwko J. W. (2) - o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego powództwo oddala. Sygn. akt III RC 14/17 UZASADNIENIE Do Sądu Rejonowego w Żagani
Czytaj więcej»

III RC 41/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przy ocenie, czy zachodzą przesłanki do zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego w myśl art. 138 kro należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków, a zwłaszcza możliwości zarobkowych i majątkowych stron
Sygnatura akt III RC 41/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:Karolina Staszewska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko małoletniemu A. W. reprezentowanemu przez przedstawicielkę ustawową matkę M. W. o obniżenie alimentów z kwoty 800,00 złotych miesięcznie do kwoty 4
Czytaj więcej»

III RC 109/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Alimenty należą się powodowi nie będącemu małoletnim dzieckiem tylko w razie pozostawania przez niego w niedostatku
Sygnatura akt III RC 109/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Marta Banach po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. C. przeciwko E. C. - alimenty powództwo oddala. Sygnatura akt III RC 109/17 UZASADNIENIE Do Sądu Rejonowego w Żaganiu wpłynął pozew Z. C. , domagającego
Czytaj więcej»

III RC 125/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jeśli jedno z rodziców jest całkowicie niezdolne do wykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego - obowiązek ponoszenia całości ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem wspólnych dzieci spoczywa w zasadzie na drugim rodzicu. Dopiero gdyby zostało ustalone, że drugi z rodziców - mimo odpowiedniej staranności i wykorzystania (...)
Sygnatura akt III RC 125/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:Karolina Staszewska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w Żaganiu sprawy z powództwa K. S. reprezentowanego przez matkę K. M. przeciwko Z. S. , D. B. o alimenty I zasądza od pozwanej D. B. na rzecz małoletniego powoda K. S. alimenty w kwocie po 300,00 zł ( t
Czytaj więcej»

III RC 104/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zachodzi potrzeba zachowania rozsądnej równowagi pomiędzy zaspokojeniem potrzeb uprawnionego, a poziomem życia zobowiązanego uwzględnienie roszczenia dziecka nie może doprowadzić do niedostatku rodzica
Sygnatura akt III RC 104/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Marta Banach po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Żaganiu sprawy z powództwa A. R. przeciwko I. R. - podwyższenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt III RC. 104/17 UZASADNIENIE W dniu 29 marca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Żaganiu wpłynął pozew m
Czytaj więcej»

III RC 128/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Pozwany nie może skutecznie zasłaniać się koniecznością alimentacji pozostałych dzieci, niskimi zarobkami, czy też ich brakiem, jak również rzeczową alimentacją powódki
Sygnatura akt III RC 128/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Sylwia Popko Protokolant:sekr. sąd. Patrycja Szymańska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa K. C. (1) przeciwko K. C. (2) o podwyższenie alimentów z kwoty 100zł do kwoty 500zł. I podwyższa alimenty od pozwanego K. C. (2) na rzecz powódki K. C. (1) z kwoty 100,00 zł miesi
Czytaj więcej»

III RC 240/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: sposób postępowania pozwanego, zadłużającego się bez zgody żony, ale w sposób niezagrażający stabilności finansowej rodziny, nie daje podstaw do ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną
Sygnatura akt III RC 240/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 25 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa B. M. (1) przeciwko J. M. - o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej I ustanawia ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej pomiędzy powódką B. M. (1)
Czytaj więcej»