Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
51

III RC 234/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-09-29

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony terminem, a osiągnięcie przez dziecko określonego wieku nie stanowi przesłanki jego uchylenia.
Sygnatura akt III RC 234/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 29 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 29 września 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa K. G. przeciwko L. G. o alimenty w kwocie 900 zł miesięcznie I zasądza od pozwanego L. G. na rzecz powódki K. G. alimenty w kwocie po 500 zł ( pięćset złotyc
Czytaj więcej»

III RC 241/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-10-04

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Obecna kwota alimentów stanowi górną granicę możliwości alimentacyjnych pozwanego, nie pozwalającą na obciążenie go wyższymi alimentami - nawet przy stwierdzeniu realnie wyższych potrzeb uprawnionych do alimentacji.
Sygnatura akt III RC 241/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 14 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 14 września 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa A. R. , E. R. reprezentowanych przez matkę M. O. - R. przeciwko S. R. - podwyższenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt III RC. 241/16 UZASADNIENIE W dniu 27 lipca 20
Czytaj więcej»

III RC 248/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-11-04

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony terminem, a osiągnięcie przez dziecko określonego wieku nie stanowi przesłanki jego uchylenia
Sygnatura akt III RC 248/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 27 października 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:Karolina Staszewska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa K. P. przeciwko A. P. o podwyższenie alimentów z kwoty 450,00 zł do kwoty 800,00 złotych. I podwyższa alimenty od pozwanego A. P. na rzecz powoda K. P. z kwoty 450
Czytaj więcej»

III RC 421/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-05-12

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: W przypadku zmiany okoliczności, tzw. np. poprawy zdrowia powoda po zakończeniu niniejszego postępowania i podjęciu przez niego pracy, możliwe będzie - na żądanie uprawnionej - ponowne zbadanie sprawy przez sąd i niewykluczone ponowne nałożenie na powoda obowiązku alimentacyjnego w określonej wysokości.
Sygnatura akt III RC 421/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 12 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący : sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st.sekr.Marta Banach po rozpoznaniu w dniu 12 maja 2017 r. w Żaganiu sprawy z powództwa J. M. (1) przeciwko I. M. - o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego I ustala, że obowiązek alimentacyjny powoda J. M. (1) wobec pozwanej I. M. , wynikający z wyroku Sądu Re
Czytaj więcej»

III RC 497/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2015-12-29

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 497/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 29 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR A. S. Protokolant:sekr. sąd. Patrycja Szymańska po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2015 r. w Żaganiu sprawy z powództwa małoletniego P. C. (1) reprezentowanego przez matkę M. P. przeciwko P. C. (2) o podwyższenie alimentów z kwoty 500zł miesięcznie do kwoty 900zł miesięcznie powództwo oddala (..
Czytaj więcej»

III RC 497/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2015-12-31

Data publikacji: 2016-02-25

trafność 100%

Sygn. akt III RC.497/15 UZASADNIENIE W dniu 4 grudnia 2015 roku, do Sądu Rejonowego w Żaganiu wpłynął pozew małoletniego powoda P. C. (1) , reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową M. P. , w którym powód domagał się od pozwanego P. C. (2) podwyższenia alimentów z kwoty 500,00 złotych miesięcznie, ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Żaganiu w dniu 1 października 2013 roku, w sprawie III RC.380/13, do kwoty po 900,00 złotych miesięcznie, płatnych do dnia 5 każdego miesiąca do
Czytaj więcej»

I C 366/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-04-04

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia złożonego pod wpływem błędu
Sygn. akt I C 366/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział I Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Adriana Buławska Protokolant: st. sekr. sąd. Patrycja Smardzewska po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2017 r. Ż. na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (obecnie (...) Sp. z o.o. z siedzibą w W. ) przeciwko: P. S. (1) o zapłatę powództwo oddala Sygn. akt I C 366/16 UZASADNIE
Czytaj więcej»

I C 417/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-04-10

Data publikacji: 2017-06-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych przez konsumenta z operatorem sieci telefonii komórkowej. Niewykonanie zobowiązania ( świadczenia wzajemnego) przez operatora sieci telefonii komórkowej co do usług internetu mobilnego. Ciężar dowodzenia w procesie cywilnym.
Sygnatura akt I C 417/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 17 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Kamila Powroźnik Protokolant : p.o. sekr. sąd. Joanna Zarębska po rozpoznaniu w dniu 8.09.2015 r., 11.05.2016 r., 22.06.2016 r., 17.08.2016 r., 14.09.2016 r., 19.10.2016r., 2.11.2016r., 16.12.2016 r., 3.02.2017r. w Ż. na rozprawie sprawy z powództwa : (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko : M. M. o zapłatę powództwo oddala. Sygn.
Czytaj więcej»

I C 728/15

wyrok, postanowienie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-09-21

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Uprawnienia konsumenta przy nabyciu używanego samochodu, koszty procesu ponosi strona, która przegra proces, w zależności od wyniku procesu, w tym koszty wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego strony przeciwnej, która proces wygrała
Sygnatura akt I C 728/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 2 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu I Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Kamila Powoźnik Protokolant: sekr. sąd. Sylwia Sokół po rozpoznaniu w dniach: 18 maja 2016r., 24 czerwca 2016r. i 24 sierpnia 2016 r. w Ż. sprawy z powództwa A. O. przeciwko J. S. (1) - o zapłatę I zasądza od pozwanego J. S. (2) na rzecz powódki A. O. kwotę 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset) wraz z ustawowymi od
Czytaj więcej»

III RC 102/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-05-20

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: sytuacja majątkowa i zarobkowa pozwanego nie daje podstaw do podwyższenia ciążących na nim świadczeń alimentacyjnych (...) zachodzi potrzeba zachowania rozsądnej równowagi pomiędzy zaspokajaniem potrzeb uprawnionego, a poziomem życia zobowiązanego
Sygnatura akt III RC 102/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 29 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa K. T. reprezentowanej przez matkę R. T. przeciwko A. T. o podwyższenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt III RC. 102/16 UZASADNIENIE W dniu 22 marca 2016 roku do Sąd
Czytaj więcej»