Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
52

III RC 125/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-06-29

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Jeśli jedno z rodziców jest całkowicie niezdolne do wykonywania ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego - obowiązek ponoszenia całości ciężarów związanych z utrzymaniem i wychowaniem wspólnych dzieci spoczywa w zasadzie na drugim rodzicu. Dopiero gdyby zostało ustalone, że drugi z rodziców - mimo odpowiedniej staranności i wykorzystania (...)
Sygnatura akt III RC 125/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 29 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:Karolina Staszewska po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2017 r. w Żaganiu sprawy z powództwa K. S. reprezentowanego przez matkę K. M. przeciwko Z. S. , D. B. o alimenty I zasądza od pozwanej D. B. na rzecz małoletniego powoda K. S. alimenty w kwocie po 300,00 zł ( t
Czytaj więcej»

III RC 128/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Pozwany nie może skutecznie zasłaniać się koniecznością alimentacji pozostałych dzieci, niskimi zarobkami, czy też ich brakiem, jak również rzeczową alimentacją powódki
Sygnatura akt III RC 128/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Sylwia Popko Protokolant:sekr. sąd. Patrycja Szymańska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa K. C. (1) przeciwko K. C. (2) o podwyższenie alimentów z kwoty 100zł do kwoty 500zł. I podwyższa alimenty od pozwanego K. C. (2) na rzecz powódki K. C. (1) z kwoty 100,00 zł miesi
Czytaj więcej»

III RC 240/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: sposób postępowania pozwanego, zadłużającego się bez zgody żony, ale w sposób niezagrażający stabilności finansowej rodziny, nie daje podstaw do ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną
Sygnatura akt III RC 240/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 25 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa B. M. (1) przeciwko J. M. - o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej I ustanawia ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej pomiędzy powódką B. M. (1)
Czytaj więcej»

III RC 293/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: stan niedostatku zachodzi wtedy, gdy uprawniony nie ma żadnych albo wystarczających możliwości zarobkowych i majątkowych, a w rezultacie nie ma dostatecznych środków do życia
Sygnatura akt III RC 293/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 10 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:Karolina Staszewska po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa Z. K. (1) przeciwko Z. K. (2) , R. S. , M. R. , B. K. (1) , E. M. o alimenty I zasądza od pozwanego Z. K. (2) na rzecz powódki Z. K. (1) alimenty w kwocie po 350,00 zł (
Czytaj więcej»

III RC 308/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-09-09

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe.
Sygnatura akt III RC 308/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 8 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR A. S. (1) Protokolant:sekr. sąd. Patrycja Szymańska po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. w Żaganiu sprawy z powództwa małol. H. S. (1) reprezentowanego przez matkę A. S. (2) przeciwko S. S. (1) o podwyższenie alimentów z kwoty 500zł miesięcznie do kwoty 1200zł miesięcznie I podwyżs
Czytaj więcej»

III RC 316/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Pozwany jest zobligowany do dokładania należytej staranności i wykorzystywania swoich możliwości do zapewnienia uprawnionym do alimentacji zaspokojenia w pełni ich usprawiedliwionych potrzeb
Sygnatura akt III RC 316/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa Z. C. , V. Z. reprezentowanych przez matkę A. C. (1) przeciwko Ł. Z. o alimenty I zasądza od pozwanego Ł. Z. na rzecz małoletniej powódki V. Z. alimenty w kwocie po
Czytaj więcej»

III RC 329/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 329/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 2 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa I. K. przeciwko K. K. - podwyższenie alimentów i z powództwa wzajemnego K. K. przeciwko I. K. o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał I powództwo oddala; II oddala powództ
Czytaj więcej»

III RC 438/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd orzekający w postępowaniu alimentacyjnym nie może kierować się wykazywanymi przez pozwanego dochodami, gdy z okoliczności strony wynika, że dochody potencjalnie możliwe do osiągnięcia przy dołożeniu zasad należytej staranności, mogłyby być wyższe.
Sygnatura akt III RC 438/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Marta Banach po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Żaganiu sprawy z powództwa M. T. , J. T. przeciwko P. T. - podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego P. T. na rzecz małoletnich powódek M. T. i J. T. z kwot po 350 zł miesięcznie, z
Czytaj więcej»

III RC 444/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 444/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR A. S. Protokolant:sekr. sąd. Patrycja Szymańska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa J. W. reprezentowanego przez matkę M. M. przeciwko Ł. W. o alimenty I zasądza od pozwanego Ł. W. na rzecz małoletniego powoda J. W. alimenty w kwocie po 800,00 zł ( osiemset
Czytaj więcej»

III RC 444/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie
Sygn. akt III RC.444/15 UZASADNIENIE W dniu 29 października 2015 roku, do Sądu Rejonowego w Żaganiu wpłynął pozew, w którym małoletni powód J. W. , reprezentowany przez matkę M. M. domagał się zasądzenia od pozwanego Ł. W. alimentów w kwocie po 1.500,00 złotych miesięcznie, płatnych do 12 każdego miesiąca do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniego wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. W uzasadnieniu pozwu, przedstawicielka ustawowa małoletniego podał
Czytaj więcej»