Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
52

I C 226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie należności związanych z najmem lokalu mieszkalnego; solidarna odpowiedzialność osób wspólnie zamieszkujących z najemcą; zastrzeżenie solidarnej odpowiedzialności wynikającej z nakazu zapłaty
Sygn. akt I C 226/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Adriana Buławska Protokolant: st. sekr. sąd. Kamila Jakimczuk po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko: E. K. , J. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego E. K. na rzecz powódki (...) Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 12.382,48 (
Czytaj więcej»

I C 391/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-01-31

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasiedzenie służebności przesyłu w złej wierze, roszczenia właściciela nieruchomości zajętej w części przez przedsiębiorstwo energetyczne (linie niskiego i średniego napięcia)
Sygnatura akt I C 391/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 13 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący : SSR Kamila Powroźnik Protokolant : sekr. sąd. Łukasz Kusior po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27sierpnia 2015 r., 28września 2016 r., 16 listopada 2016 r., 30 listopada 2016 r. oraz 13 stycznia 2017 r. w Ż. sprawy z powództwa : K. B. i M. B. przeciwko : (...) Sp. z o.o. z siedzibą w P. o zapłatę powództwo oddala. Sygn. akt I C 3
Czytaj więcej»

I C 697/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-02-07

Data publikacji: 2017-05-19

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Jak w wyroku SN z dn. 13.09.2001r. IV CKN 432/00 (legitymacja bierna w procesie o ustalenie własności pojazdu) Interes prawny powództwa o ustalenie
Sygnatura akt I C. 697/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 25 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodnicząca : SSR Kamila Powroźnik Protokolant : sekr. sąd. Łukasz Kusior po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 stycznia 2017 r. Ż. sprawy z powództwa : J. J. przeciwko : Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych w W. Oddział Terenowy w G. Filia w Z. , Skarb Państwa – Starostwo Powiatowe w Ż. o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku
Czytaj więcej»

III RC 14/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: aktywność dowodowa strony powodowej nie doprowadziła do wykazania, iż powód utracił możliwość alimentowania syna
Sygnatura akt III RC 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 15 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Marta Banach po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) przeciwko J. W. (2) - o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego powództwo oddala. Sygn. akt III RC 14/17 UZASADNIENIE Do Sądu Rejonowego w Żagani
Czytaj więcej»

III RC 240/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: sposób postępowania pozwanego, zadłużającego się bez zgody żony, ale w sposób niezagrażający stabilności finansowej rodziny, nie daje podstaw do ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną
Sygnatura akt III RC 240/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 25 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa B. M. (1) przeciwko J. M. - o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej I ustanawia ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej pomiędzy powódką B. M. (1)
Czytaj więcej»

III RC 293/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-11-17

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: stan niedostatku zachodzi wtedy, gdy uprawniony nie ma żadnych albo wystarczających możliwości zarobkowych i majątkowych, a w rezultacie nie ma dostatecznych środków do życia
Sygnatura akt III RC 293/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 10 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:Karolina Staszewska po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa Z. K. (1) przeciwko Z. K. (2) , R. S. , M. R. , B. K. (1) , E. M. o alimenty I zasądza od pozwanego Z. K. (2) na rzecz powódki Z. K. (1) alimenty w kwocie po 350,00 zł (
Czytaj więcej»

III RC 308/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-09-09

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Każde dziecko musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia zapewniającego jego prawidłowy rozwój fizyczny, stosowną do wieku odzież, środki na ochronę zdrowia, kształcenie podstawowe i zawodowe.
Sygnatura akt III RC 308/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 8 września 2015 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR A. S. (1) Protokolant:sekr. sąd. Patrycja Szymańska po rozpoznaniu w dniu 8 września 2015 r. w Żaganiu sprawy z powództwa małol. H. S. (1) reprezentowanego przez matkę A. S. (2) przeciwko S. S. (1) o podwyższenie alimentów z kwoty 500zł miesięcznie do kwoty 1200zł miesięcznie I podwyżs
Czytaj więcej»

III RC 316/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-12-21

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Pozwany jest zobligowany do dokładania należytej staranności i wykorzystywania swoich możliwości do zapewnienia uprawnionym do alimentacji zaspokojenia w pełni ich usprawiedliwionych potrzeb
Sygnatura akt III RC 316/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa Z. C. , V. Z. reprezentowanych przez matkę A. C. (1) przeciwko Ł. Z. o alimenty I zasądza od pozwanego Ł. Z. na rzecz małoletniej powódki V. Z. alimenty w kwocie po
Czytaj więcej»

III RC 329/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 329/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 2 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa I. K. przeciwko K. K. - podwyższenie alimentów i z powództwa wzajemnego K. K. przeciwko I. K. o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał I powództwo oddala; II oddala powództ
Czytaj więcej»

III RC 438/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd orzekający w postępowaniu alimentacyjnym nie może kierować się wykazywanymi przez pozwanego dochodami, gdy z okoliczności strony wynika, że dochody potencjalnie możliwe do osiągnięcia przy dołożeniu zasad należytej staranności, mogłyby być wyższe.
Sygnatura akt III RC 438/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Marta Banach po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Żaganiu sprawy z powództwa M. T. , J. T. przeciwko P. T. - podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego P. T. na rzecz małoletnich powódek M. T. i J. T. z kwot po 350 zł miesięcznie, z
Czytaj więcej»