Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
51

III RC 74/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony terminem, a osiągnięcie przez dziecko określonego wieku nie stanowi przesłanki jego uchylenia
Sygn. akt III RC.74/16 UZASADNIENIE W dniu 3 marca 2016 roku, do Sądu Rejonowego w Żaganiu wpłynął pozew P. Ł. przeciwko pozwanej E. Ł. , w którym powód domagał się ustalenia, że jego obowiązek alimentacyjny wobec pozwanej ustał z dniem złożenia pozwu. W uzasadnieniu pozwu, powód podniósł, że pozwana E. Ł. ukończyła studia i jest zdolna do samodzielnego utrzymania się, a także stwierdził, że jego sytuacja rodzinna i materialna uległa zmianie, albowiem urodziło mu się kol jen dziecko, które wraz
Czytaj więcej»

III RC 128/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-07-29

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: Pozwany nie może skutecznie zasłaniać się koniecznością alimentacji pozostałych dzieci, niskimi zarobkami, czy też ich brakiem, jak również rzeczową alimentacją powódki
Sygnatura akt III RC 128/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 13 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Sylwia Popko Protokolant:sekr. sąd. Patrycja Szymańska po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa K. C. (1) przeciwko K. C. (2) o podwyższenie alimentów z kwoty 100zł do kwoty 500zł. I podwyższa alimenty od pozwanego K. C. (2) na rzecz powódki K. C. (1) z kwoty 100,00 zł miesi
Czytaj więcej»

III RC 240/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-12-09

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: sposób postępowania pozwanego, zadłużającego się bez zgody żony, ale w sposób niezagrażający stabilności finansowej rodziny, nie daje podstaw do ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną
Sygnatura akt III RC 240/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 25 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa B. M. (1) przeciwko J. M. - o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej I ustanawia ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej pomiędzy powódką B. M. (1)
Czytaj więcej»

III RC 329/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-03-02

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 329/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 2 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa I. K. przeciwko K. K. - podwyższenie alimentów i z powództwa wzajemnego K. K. przeciwko I. K. o ustalenie, że obowiązek alimentacyjny ustał I powództwo oddala; II oddala powództ
Czytaj więcej»

III RC 444/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-04-19

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Sygnatura akt III RC 444/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 19 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR A. S. Protokolant:sekr. sąd. Patrycja Szymańska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa J. W. reprezentowanego przez matkę M. M. przeciwko Ł. W. o alimenty I zasądza od pozwanego Ł. W. na rzecz małoletniego powoda J. W. alimenty w kwocie po 800,00 zł ( osiemset
Czytaj więcej»

III RC 438/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Sąd orzekający w postępowaniu alimentacyjnym nie może kierować się wykazywanymi przez pozwanego dochodami, gdy z okoliczności strony wynika, że dochody potencjalnie możliwe do osiągnięcia przy dołożeniu zasad należytej staranności, mogłyby być wyższe.
Sygnatura akt III RC 438/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Marta Banach po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Żaganiu sprawy z powództwa M. T. , J. T. przeciwko P. T. - podwyższenie alimentów I podwyższa alimenty od pozwanego P. T. na rzecz małoletnich powódek M. T. i J. T. z kwot po 350 zł miesięcznie, z
Czytaj więcej»

III RC 444/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-04-29

Data publikacji: 2016-07-07

trafność 100%

Teza orzeczenia: zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie
Sygn. akt III RC.444/15 UZASADNIENIE W dniu 29 października 2015 roku, do Sądu Rejonowego w Żaganiu wpłynął pozew, w którym małoletni powód J. W. , reprezentowany przez matkę M. M. domagał się zasądzenia od pozwanego Ł. W. alimentów w kwocie po 1.500,00 złotych miesięcznie, płatnych do 12 każdego miesiąca do rąk przedstawicielki ustawowej małoletniego wraz z odsetkami ustawowymi w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. W uzasadnieniu pozwu, przedstawicielka ustawowa małoletniego podał
Czytaj więcej»

III RC 447/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-11-28

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: z pozwem opartym na art. 138 kro może zatem wystąpić osoba uprawniona do alimentacji i osoba zobowiązana wyłącznie w razie zmiany okoliczności faktycznych mających istotny wpływ na zakres tego obowiązku, które zaistniały po wydaniu orzeczenia lub zawarciu umowy
Sygnatura akt III RC 447/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:sekretarka Karolina Staszewska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego I. K. reprezentowanego przez matkę D. P. przeciwko K. K. o podwyższenie alimentów powództwo oddala Sygn. akt III RC.447/17 UZASADNIE
Czytaj więcej»

IV P 13/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2018-09-12

Data publikacji: 2019-03-27

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IVP. 13/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 12 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Paweł Jabłoński Ławnicy: Rafał Kozłowski i Czesław Marzec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maciej Światłowski po rozpoznaniu w dniu: 06 września 2018r. w Ż. na rozprawie sprawy z powództwa: B. M. przeciwko: Urzędowi Miasta w Ż. o przywrócenie do pracy I przywraca powódkę B. M. do pracy na poprzednich warun
Czytaj więcej»

IV P 19/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-05-19

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: pracownik ma prawo uważać, że świadomie wypłacone przez pracodawcę posługującemu się wyspecjalizowanymi służbami jest spełniane zasadnie i zgodnie z prawem, a więc nie musi liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu (art. 409 k.c.)
Sygnatura akt IV P 19/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 25 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:Sędzia SR Paweł Jabłoński Protokolant:kierownik sekretariatu Mariola Siczyńska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa Powszechny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko S. N. - o zapłatę powództwo oddala Sygnatura akt IVP.19/17 UZASADNIENIE Pozwe
Czytaj więcej»