Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
49

III RC 41/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przy ocenie, czy zachodzą przesłanki do zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego w myśl art. 138 kro należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków, a zwłaszcza możliwości zarobkowych i majątkowych stron
Sygnatura akt III RC 41/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:Karolina Staszewska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko małoletniemu A. W. reprezentowanemu przez przedstawicielkę ustawową matkę M. W. o obniżenie alimentów z kwoty 800,00 złotych miesięcznie do kwoty 4
Czytaj więcej»

III RC 51/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: fakt uzyskiwania niższych dochodów nie stanowi automatycznie o konieczności obniżenia alimentów.
Sygnatura akt III RC 51/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:sekr. sąd. Patrycja Szymańska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa A. F. (1) przeciwko A. F. (2) o podwyższenie alimentów z kwoty 800,00 zł miesięcznie do kwoty 1100,00 zł miesięcznie i z powództwa A. F. (2) przeciwko A. F. (1) o
Czytaj więcej»

III RC 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Czas trwania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka nie został przez ustawodawcę ograniczony jakimkolwiek terminem, a jedyną okolicznością, od której zależy ustanie tego obowiązku jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie.
Sygnatura akt III RC 64/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 25 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:Karolina Staszewska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Żaganiu sprawy z powództwa M. T. przeciwko małoletnim K. T. (1) , K. T. (2) reprezentowanym przez matkę M. G. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego w okresie od dnia 05.02.2017 roku do dn
Czytaj więcej»

III RC 14/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: aktywność dowodowa strony powodowej nie doprowadziła do wykazania, iż powód utracił możliwość alimentowania syna
Sygnatura akt III RC 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 15 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Marta Banach po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) przeciwko J. W. (2) - o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego powództwo oddala. Sygn. akt III RC 14/17 UZASADNIENIE Do Sądu Rejonowego w Żagani
Czytaj więcej»

III RC 73/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-08-08

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: W ocenie Sądu wsparcia, zarówno opiekuńczego jak i finansowego, udzielać winna powódce osoba jej bliska, a nie pozwany, którego powódka porzuciła 6 lat temu dla innego mężczyzny, w przypadku zalegalizowania tegoż związku, brak byłoby dziś nawet formalnych podstaw do żądania alimentacji w świetle art. 60 par. 3 kro
Sygnatura akt III RC 73/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 27 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący: SSR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Bogusława Stępień po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa G. C. przeciwko K. C. (1) o alimenty I powództwo oddala; II kosztami sądowymi, od uiszczenia których powódka była zwolniona, obciąża Skarb Państwa; III przyznaje ze Skarbu Pańs
Czytaj więcej»

III RC 104/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-06-30

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Zachodzi potrzeba zachowania rozsądnej równowagi pomiędzy zaspokojeniem potrzeb uprawnionego, a poziomem życia zobowiązanego uwzględnienie roszczenia dziecka nie może doprowadzić do niedostatku rodzica
Sygnatura akt III RC 104/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 9 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Marta Banach po rozpoznaniu w dniu 9 czerwca 2017 r. w Żaganiu sprawy z powództwa A. R. przeciwko I. R. - podwyższenie alimentów powództwo oddala. Sygn. akt III RC. 104/17 UZASADNIENIE W dniu 29 marca 2017 roku do Sądu Rejonowego w Żaganiu wpłynął pozew m
Czytaj więcej»

II K 319/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 319/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 r. Sąd Rejonowy w ŻaganiuWydział II Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Kamila Powroźnik Protokolant : st. sekr. sąd. Dorota Trzeciak przy udziale Prokuratora: Zbigniewa Chwastyka z Prokuratury Rejonowej w Żaganiu po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 r. w Żaganiu sprawy: K. K. (1) , syna J. i J. z domu K. , urodzonego (...) w S. , oskarżonego o to, że: w dniu 30 sierpnia 2014 roku w miejscowości D. woj
Czytaj więcej»

I C 226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie należności związanych z najmem lokalu mieszkalnego; solidarna odpowiedzialność osób wspólnie zamieszkujących z najemcą; zastrzeżenie solidarnej odpowiedzialności wynikającej z nakazu zapłaty
Sygn. akt I C 226/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Adriana Buławska Protokolant: st. sekr. sąd. Kamila Jakimczuk po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko: E. K. , J. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego E. K. na rzecz powódki (...) Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 12.382,48 (
Czytaj więcej»

III RC 74/16

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-04-26

Data publikacji: 2016-05-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony terminem, a osiągnięcie przez dziecko określonego wieku nie stanowi przesłanki jego uchylenia
Sygn. akt III RC.74/16 UZASADNIENIE W dniu 3 marca 2016 roku, do Sądu Rejonowego w Żaganiu wpłynął pozew P. Ł. przeciwko pozwanej E. Ł. , w którym powód domagał się ustalenia, że jego obowiązek alimentacyjny wobec pozwanej ustał z dniem złożenia pozwu. W uzasadnieniu pozwu, powód podniósł, że pozwana E. Ł. ukończyła studia i jest zdolna do samodzielnego utrzymania się, a także stwierdził, że jego sytuacja rodzinna i materialna uległa zmianie, albowiem urodziło mu się kol jen dziecko, które wraz
Czytaj więcej»

III RC 109/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: Alimenty należą się powodowi nie będącemu małoletnim dzieckiem tylko w razie pozostawania przez niego w niedostatku
Sygnatura akt III RC 109/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Marta Banach po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa Z. C. przeciwko E. C. - alimenty powództwo oddala. Sygnatura akt III RC 109/17 UZASADNIENIE Do Sądu Rejonowego w Żaganiu wpłynął pozew Z. C. , domagającego
Czytaj więcej»