Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
51

I C 226/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-04-25

Data publikacji: 2016-05-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzenie należności związanych z najmem lokalu mieszkalnego; solidarna odpowiedzialność osób wspólnie zamieszkujących z najemcą; zastrzeżenie solidarnej odpowiedzialności wynikającej z nakazu zapłaty
Sygn. akt I C 226/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Adriana Buławska Protokolant: st. sekr. sąd. Kamila Jakimczuk po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa: (...) Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w W. przeciwko: E. K. , J. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego E. K. na rzecz powódki (...) Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w W. kwotę 12.382,48 (
Czytaj więcej»

III RC 447/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-11-28

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: z pozwem opartym na art. 138 kro może zatem wystąpić osoba uprawniona do alimentacji i osoba zobowiązana wyłącznie w razie zmiany okoliczności faktycznych mających istotny wpływ na zakres tego obowiązku, które zaistniały po wydaniu orzeczenia lub zawarciu umowy
Sygnatura akt III RC 447/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:sekretarka Karolina Staszewska po rozpoznaniu w dniu 28 listopada 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa małoletniego I. K. reprezentowanego przez matkę D. P. przeciwko K. K. o podwyższenie alimentów powództwo oddala Sygn. akt III RC.447/17 UZASADNIE
Czytaj więcej»

IV P 13/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2018-09-12

Data publikacji: 2019-03-27

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt IVP. 13/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 12 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący: Sędzia SR Paweł Jabłoński Ławnicy: Rafał Kozłowski i Czesław Marzec Protokolant: starszy sekretarz sądowy Maciej Światłowski po rozpoznaniu w dniu: 06 września 2018r. w Ż. na rozprawie sprawy z powództwa: B. M. przeciwko: Urzędowi Miasta w Ż. o przywrócenie do pracy I przywraca powódkę B. M. do pracy na poprzednich warun
Czytaj więcej»

IV P 23/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-05-16

Data publikacji: 2016-08-31

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: włączenie do procesu osoby legitymowanej czynnie, do wniesienia pozwu w miejsce podmiotu, któremu nie przysługuje legitymacja czynna do wystąpienia z żądaniem, uzależnione jest od złożenia przez tego ostatniego (dotychczasowego powoda) wniosku o którym mowa w art. 196 kpc.
Sygnatura akt IV P 23/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:SSR Paweł Jabłoński Protokolant:kierownik sekretariatu Mariola Siczyńska po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa Powiatu (...) przeciwko G. S. - o zapłatę I powództwo oddala, II zasądza od powoda Powiatu (...) na rzecz pozwanej G. S. kwotę 1.800,00 (jeden tysiąc osiemset)zł. tytułem kosztów
Czytaj więcej»

IV P 19/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-05-19

Data publikacji: 2017-07-14

trafność 100%

Teza orzeczenia: pracownik ma prawo uważać, że świadomie wypłacone przez pracodawcę posługującemu się wyspecjalizowanymi służbami jest spełniane zasadnie i zgodnie z prawem, a więc nie musi liczyć się z obowiązkiem jego zwrotu (art. 409 k.c.)
Sygnatura akt IV P 19/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 25 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu IV Wydział Pracy w następującym składzie: Przewodniczący:Sędzia SR Paweł Jabłoński Protokolant:kierownik sekretariatu Mariola Siczyńska po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa Powszechny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko S. N. - o zapłatę powództwo oddala Sygnatura akt IVP.19/17 UZASADNIENIE Pozwe
Czytaj więcej»

II K 319/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2015-09-23

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygnatura akt II K 319/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2015 r. Sąd Rejonowy w ŻaganiuWydział II Karny w składzie: Przewodniczący : SSR Kamila Powroźnik Protokolant : st. sekr. sąd. Dorota Trzeciak przy udziale Prokuratora: Zbigniewa Chwastyka z Prokuratury Rejonowej w Żaganiu po rozpoznaniu w dniu 23 września 2015 r. w Żaganiu sprawy: K. K. (1) , syna J. i J. z domu K. , urodzonego (...) w S. , oskarżonego o to, że: w dniu 30 sierpnia 2014 roku w miejscowości D. woj
Czytaj więcej»

III RC 14/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-03-15

Data publikacji: 2018-03-16

trafność 100%

Teza orzeczenia: aktywność dowodowa strony powodowej nie doprowadziła do wykazania, iż powód utracił możliwość alimentowania syna
Sygnatura akt III RC 14/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 15 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:sędzia SR Sylwia Popko Protokolant:st. sekr. sąd. Marta Banach po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa J. W. (1) przeciwko J. W. (2) - o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego powództwo oddala. Sygn. akt III RC 14/17 UZASADNIENIE Do Sądu Rejonowego w Żagani
Czytaj więcej»

III RC 41/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-03-07

Data publikacji: 2017-04-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Przy ocenie, czy zachodzą przesłanki do zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego w myśl art. 138 kro należy brać pod uwagę wszelkie okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków, a zwłaszcza możliwości zarobkowych i majątkowych stron
Sygnatura akt III RC 41/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:Karolina Staszewska po rozpoznaniu w dniu 28 lutego 2017 r. w Żaganiu na rozprawie sprawy z powództwa P. W. przeciwko małoletniemu A. W. reprezentowanemu przez przedstawicielkę ustawową matkę M. W. o obniżenie alimentów z kwoty 800,00 złotych miesięcznie do kwoty 4
Czytaj więcej»

III RC 51/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2016-05-09

Data publikacji: 2017-01-12

trafność 100%

Teza orzeczenia: fakt uzyskiwania niższych dochodów nie stanowi automatycznie o konieczności obniżenia alimentów.
Sygnatura akt III RC 51/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 28 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:sekr. sąd. Patrycja Szymańska po rozpoznaniu w dniu 19 kwietnia 2016 r. w Żaganiu sprawy z powództwa A. F. (1) przeciwko A. F. (2) o podwyższenie alimentów z kwoty 800,00 zł miesięcznie do kwoty 1100,00 zł miesięcznie i z powództwa A. F. (2) przeciwko A. F. (1) o
Czytaj więcej»

III RC 64/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Żaganiu

Data orzeczenia: 2017-04-25

Data publikacji: 2017-07-27

trafność 100%

Teza orzeczenia: Czas trwania obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka nie został przez ustawodawcę ograniczony jakimkolwiek terminem, a jedyną okolicznością, od której zależy ustanie tego obowiązku jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie.
Sygnatura akt III RC 64/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Ż. , dnia 25 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Żaganiu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w następującym składzie: Przewodniczący:Prezes SR Andżelika Suwalska Protokolant:Karolina Staszewska po rozpoznaniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. w Żaganiu sprawy z powództwa M. T. przeciwko małoletnim K. T. (1) , K. T. (2) reprezentowanym przez matkę M. G. o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego w okresie od dnia 05.02.2017 roku do dn
Czytaj więcej»